Links

Facebook

 
Thanh Niên Công Giáo tại Đức
 Facebookseite der Vietnamesische Katholische Jugendgemeinschaft in Deutschland

 

 

Các Vùng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam tại Ðức/

   
Link Liên Đoàn Cong Giáo Viêtnam tại Đức
Homepage der Vereinigung Vietnamesischer Katholiken in Deutschland
Link Giáo Xứ VN Stuttgart
Vùng Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Giáo Phận Rottenburg Stuttgart
Vietnamesiche Katholische Gemeinde Stuttgart, Bistum Rottenburg-Stuttgart 
Link Sóng Đức Tin
Vùng Cha Ðaminh Nguyễn Ngọc Long, Tổng giáo phận Köln và giáo phận Aachen
Vietnamesische Katholische Mission Düsseldorf, Erzbistum Köln, Bistum Aachen
Link Liên Vùng
Vùng Cha Vinzenz Trần Văn Bằng, Giáo phận Würzburg, tổng giáo phận Bamberg và giáo phận Eichstätt
Vietnamesische Katholische Mission Würzburg, Bistum Würzburg, Erzbistum Bamberg, Bistum Eichstätt
Link Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình
Vùng Cha Thomas Lê Thanh Liêm, Tổng Giáo Phận München Freising và Giáo Phận Augsburg
Vietnamesische Katholische Gemeinde München, Erzbistum München Freising, Bistum Augsburg, Bistum Regensburg
Link Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việtnam
Vùng Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, Giáo phận Münster và giáo phận Osnabrück
Vietnamesische Katholische Mission Neuenkirchen, Bistum Münster und Bistum Osnabrück
Link Sóng Đạo
Vùng Cha Franz Nguyễn Ngọc Thủy Sac, Giáo phận Essen và tổng giáo phận Paderborn
Vietnamesische Katholische Mission Müllheim, Bistum Essen und Erzbistum Paderborn
Link Trung Tâm Mục Vụ Borsum
Vùng Cha Paul Văn Tuấn, Giáo phận Hildesheim và tổng giáo phận Hamburg
Vietnamesische Katholische Mission Borsum, Bistum Hildesheim und Erzbistum Hamburg
Link Vietmission
Vùng Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, Tổng Giáo Phận Freiburg và Giáo Phận Limburg, Mainz, Speyer, Fulda
Vietnamesische Katholische Mission Freiburg, Bistum Limburg, Mainz, Speyer, Fulda

 

Informationen über Vietnam

   
Link Cap Anamur
Interessantes Buch über Flüchtlingsgeschichten der Vietnamesen
Link Unser Vietnam
Alle Themen rund um Vietnam, viele Informationen und wissenswerte Dinge
Link Len Duong
Berichte und Nachrichten über Vietnam

Jugendgruppen, Organisationen

   
Link Thanh Nien Giao Xu München
Münchner Jugendgruppe
Link Dai Hoi Gioi Tre 2016
Weltjugendtagsseite von 2016 in Krakau
Link Lien Doan Thanh Nien Cong Giao Sydney
vietnamesische katholische Jugend in Sydney
Link Thanh Nien Thanh Mau
vietnamesische katholische Jugend in Holland

 


    Visit fbetting.co.uk ladbrokes

    Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
    Ok